English version

Gå til cookies

Gå til mine personvernvalg

VestPark A/S Personvernerklæring

Våre tjenester

VestPark A/S (VestPark) er leverandør av parkeringstjenester. Vi tilbyr deg en effektiv måte å betale for parkeringen din ved å bruke vår app og nettbaserte system, våre tjenester.

Denne personvernerklæringen gjelder for dissetjenestene og relaterte plattformer, inkludert www.vestpark.no og www.unum.no

Denne personvernerklæringen er kun på engelsk, hvilket språk skal være kontrollerende i alle henseender, og alle versjoner av denne personvernerklæringen på et hvilket som helst annet språk skal ikke være bindende for partene.

Generelt

VestPark samler inn og behandler dineperson opplysninger som bruker av våre tjenester og/eller besøkende på nettsiden vår og når du bruker våre parkeringsfasiliteter. Vi er forpliktet til å respektere ditt privatliv og følge alle databeskyttelseslover.

Dataansvar– behandling av dine personopplysninger

VestPark er behandlingsansvarlig for delen av behandlingen av dine personopplysninger i forhold til bruk av vår app og nettsystem. Dette betyr at når du velger å bruke VestPark for å tilrettelegge parkeringen din, aksepterer du også å gi dine personopplysninger til VestPark.

VestPark lagrer dine personopplysninger sikkert og behandler alle personopplysninger knyttet til deg i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lover og regler.

Formål med behandling av personopplysninger

Vi bruker kun dine personopplysninger til formålene de ble samlet inn for og, der det er relevant, for å oppfylle lokale juridiske forpliktelser. VestPark behandler dine personopplysninger til følgende formål:

Å administrerekontoen din ved å bruke tjenestene våre

 • inngå kontrakt med VestPark
 • foreta et kjøp ved å bruke tjenestene våre
 • drive parkeringsvirksomheten vår effektivt
 • sikre sikkerheten til våre lokaler
 • for å gi deg den best mulige opplevelsen med hensyn til våre produkter og tjenester
 • vedlikehold, utvikling og kompilering av statistikk for bruk av våre tjenester
 • forbedring av nettsiden og tjenestene våre basert på informasjon om hvordan du bruker  
  nettsiden vår og informasjonen du oppgir via nettsiden vår
 • tilby kundestøtte blant annet for å behandle en klage angående en kontrollsanksjon
 • gjennomføre statistiske analyser, produktforbedring, forretningsutvikling og øke brukervennligheten (VestPark bruker primært anonym informasjon til disse formålene).

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi trenger visse personopplysninger for å kunne tilby deg den beste parkeringsopplevelsen og for å holde deg informert om våre produkter og tjenester.

Personopplysningene vi innhenter er først og fremst gitt av deg som bruker av våre tjenester. Når du oppretter enVestPark-konto, starter en parkeringsøkt eller på annen måte bruker tjenestene våre, behandler vi følgende detaljer:

 • fornavn og etternavn
 • fødselsdato
 • adresse
 • telefonnummer
 • epostadresse
 • firmanavn (relatert til enkeltperson for eiere)
 • bedriftsregistreringsnummer (relatert til enkeltpersonforetak)
 • bilregistreringsnummer(r)
 • kjøretøydetaljer f.eks. merke/type og farge
 • detaljer om parkeringsplassering, pris og varighet ved bruk av våre tjenester
 • bilder av bilen din
 • inn- og utkjøringstidspunkt for kjøretøyet ditt
 • kredittkortopplysninger og den foretrukne betalingsmåten
 • transaksjonsinformasjon inkludert beløp, betalingsdato og betalingsstatus
 • fakturadetaljer inkludert informasjon om betalt eller ubetalt;
 • detaljer om enheten, f.eks. ID generert av telefonen, type enhet og versjon
 • server loggfiler som kan inkludere enhetens IP-adresse, påloggingsdatoer og -klokkeslett,
 • appfunksjoner og nettlesertype; og
 • informasjon vedrørende innsigelser, klager eller andre henvendelser til kundeservice.

I tillegg mottar vi noen av dine personlige data indirekte gjennom enhetene dine, ved å omkode hvordan du samhandler med tjenestene våre (f.eks. gjennom informasjonskapsler). Dette gjør at vi kan tilpasse og forbedre produktene våre.

For å øke brukervennligheten og bruken, samlerVestPark også inn statistisk informasjon, som informasjon om trafikk etter dager eller timer, belegg på parkeringsplassene og så videre. Dataene analyseres ikke på individuell basis, men samles inn og behandles anonymt for statistiske formål. Disse dataene kan også deles med anleggseierne.

Hvordansamler vi inn dine personopplysninger?

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger når du:

 • inngå avtale om bruk av VestPark
 • laster ned og bruk VestPark-appen
 • bruke våre parkeringsfasiliteter uten å registrere deg som bruker (vi behandler kun personopplysninger knyttet til kjøretøyet ditt og betaling)
 • du inngår avtale med ditt borettslag om parkeringsanlegg; og
 • din arbeidsgiver har inngått en avtale på dine vegne eller til fordel for deg

Hva er det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysningene dine?

VestPark behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, når:

 • du gir VestPark ditt samtykke til vilkårene og betingelsene for bruk av våre tjenester (databeskyttelsesforordningen artikkel6(1)(b); og
 • VestPark har også en legitim interesse i å behandle dine data  
  (databeskyttelsesforordningen artikkel 6(1)(f), for eksempel i forhold til utarbeidelse av  statistiske analyser og forretningsutvikling.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Så lenge du er bruker av våre tjenester, behandler og lagrer vi dine personopplysninger slik at du kan bruke våre tjenester. Vi lagrer heretter dine personopplysninger i samsvar med våre lovkrav.

Personopplysninger fra tredjeparter

VestPark bruker følgende kilder for å bekrefte ektheten av dataene dine:

 • Det norske bilregisteret Statens Vegvesen for å verifisere bilregistreringen
 • Folkeregisteret for å bekrefte adressen din
 • Borettslaget ditt dersom du har parkeringstilbud gjennom dem
 • Din arbeidsgiver hvis de har inngått en kontrakt på dine vegne.

Personopplysninger til tredjeparter

Vi videresender dine personopplysninger til følgende tredjeparter:

 • mottakerbank, for transaksjonsinformasjon knyttet til betalingen din
 • eierne av parkeringsanlegget
 • andre parkeringsoperatører hvis de administrerer betalingen av parkeringsanleggene
 • din arbeidsgiver hvis avtalen din er opprettet gjennom din arbeidsgiver
 • borettslaget ditt dersom parkerings mulighetene dine har blitt tilbudt gjennom borettslaget ditt
 • inkassobyråer hvis parkeringsbetalingen fortsatt er utestående
 • eierne av parkeringsanlegget for statistikk over tilgjengelighet
 • vi kan dele din personlige informasjon med leverandører og tjenesteleverandører som jobber på våre vegne
 • anmodninger fra offentlige myndigheter og andre, i samsvar med gjeldende lover og -forskrifter, herunder henvendelser fra politiet og andre myndigheter som skattemyndighetene.

VestPark har nødvendige tiltak for å sikre at eventuelle tredjeparter som har tilgang til personopplysningene som samles inn av VestPark, behandles i samsvar med gjeldende lover og har inngått avtaler om dette med partnerne.

VestPark kan bruke en tredjepart som behandlingsansvarlig for å sikre at tjenestene fungerer. Disse partnerne kan inkludere betalingsleverandører, leverandører av nettlagring og inkassobyråer. VestPark sikrer gyldige kontrakter med hver behandlingsansvarlig for å sikre at personopplysningene som samles inn av VestPark behandles innenfor de begrensningene som er fastsatt i loven og i den grad det er nødvendig for atVestPark kan levere tjenestene. De behandlingsansvarlige som VestPark bruker har kun tilgang til opplysningene for det spesifikke formålet og behandlingen av opplysningene er kun i samsvar med det spesifikke formålet og i samsvar med gjensidig databeskyttelse og sikkerhetspraksis.

Alle behandlingsansvarlige som brukes avVestPark er lokalisert innenfor EU. Der det utveksles informasjon medbehandlingsansvarlige utenfor EU, for eksempel med en leverandør i USA, harVestPark sørget for at nødvendige tiltak er på plass, gjennom standard avtaleklausuler med mottaker.

Personvernregler for andre nettsteder

VestParks nettsider inneholder lenker til andre nettsider. Vår personvernerklæring gjelder kun for nettstedet vårt, så hvis du klikker på en lenke til et annet nettsted, bør du lese personvernreglene deres.

Dine rettigheter

Du har flere rettigheter i henhold til personvernforordningen. Du har:

 • rett til innsyn i personopplysningene vi behandler om deg. Vi kan kreve en liten avgift for denne tjenesten
 • rett til å få rettet data dersom informasjonen kan være unøyaktig, uriktig eller ufullstendig
 • retten til å få data helt eller delvis slettet, forutsatt at vi ikke har et legitimt formål med å behandle dataene
 • retten til å begrense behandlingen av dine personopplysninger, under visse betingelser
 • rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger, under visse betingelser, inkludert innsigelse mot profilering og direkte markedsføring i denne forbindelse. Dette kan påvirke din mulighet til å bruke VestPark og våre tjenester
 • retten til dataportabilitet, så langt vår behandling av personopplysninger er automatisert og er basert på ditt samtykke eller avtalen vi har med deg
 • rett til å klage til kompetent tilsynsmyndighet, herunder Datatilsynet. Kontaktinformasjonen deres finner du på www.datatilsynet.no

I visse situasjoner er dine rettigheter begrenset. Dette kan for eksempel være dersom VestPark er forpliktet etter gjeldende lover og regler til å behandle dine personopplysninger.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på: post@vestpark.no .

Kontaktinformasjon

Du kan når som helst kontakte kundeservicedersom du har spørsmål angående VestPark eller VestPark app UNUM.

Hvis du har spørsmål knyttet til vår behandling av dine personopplysninger, ønsker å sende en klage eller utøve en av dine registrerte rettigheter, er du alltid velkommen til å kontakte oss:

VestPark AS
Kokstaddalen 4
5257 Kokstad
post@vestpark.no

For mer informasjon om personvernforordningen, se EUs GDPR-nettsted.

Endringer i vår personvernerklæring

VestPark holder sin personvernerklæring under regelmessig gjennomgang og legger ut eventuelle oppdateringer på vår nettside.Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 1. august 2022.

Cookies (infokapsler)

Informasjonskapsler er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din for å samle inn standard internett logg informasjon og informasjon om besøkendes adferd. Når du besøker nettsidene våre, kan vi samle inn informasjon fra deg automatisk gjennom informasjonskapsler eller lignende teknologi.

VestPark bruker informasjonskapsler og annen lignende teknologi for å:

 • huske dine brukerpreferanser og innstillinger
 • gi og evaluere effektiviteten til annonsekampanjer
 • analysere nettstedtrafikk og -trender og generelt forstå saken og interessene til brukere av våre tjenester og nettsider.

Vi kan også tillate andre tilbud å gi statistiske og analytiske data for oss med det formål å beregne annonser og svaret på disse annonsene på nettstedet vårt.

Du kan stille inn nettleseren din til å ikke akseptere informasjonskapsler, og nettstedet ovenfor forteller deg hvordan du fjerner informasjonskapsler fra nettleseren din. Dette kan imidlertid begrense bruken av nettstedet og eller tjenestene våre.

For mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan disse kan slettes, vennligst besøk

https://www.allaboutcookies.org


Mine personvernvalg

Du kan når som helst endre på dine godkjenninger av cookies (infokapsler) her. Klikk på knappen under for å åpne innstilliger.

Innstillinger